Pabaigos

Gera / Good

Reikalavimas: Pirmą kartą pereiti žaidimą.
Patarimas: Gera pabaiga yra numatytoji žaidimo pabaiga, gaunama pirmą kart perėjus žaidimą, taigi paprasčiausiai jį pereikite.
Aprašymas: Travis išeina iš Silent Hill`o prie savo sunkvežimio. Įsėda į jį ir pamato Alessos atspindį galinio vaizdo veidrodėlyje. Savo rankose ji laiko naujagimį. Travis perkrauna sunkvežimio hodometrą, įjungia variklį ir išvažiuoja. Alessa su kūdikiu rankose stovi gatvėje stebėdama, kaip Travis išvažiuoja. Po to paleidžiamas Hario ir jo žmonos pokalbis vykstantis jiems radus kūdikį. Tada paleidžiamas kitas pokalbis, kuriame Dahlia ir Kaufmann aptarinėja tolimesnius planus.
   

Bloga / Bad

Reikalavimas: Pereiti žaidimą bent kartą ir nukauti 100 priešų.
Patarimas: Kad gautumėte blogą pabaigą jūs turite nukauti daug priešų savo vėlesnių perėjimų metu. Tesla šautuvas su nesibaigiančiomis kulkomis palengvintų šios pabaigos gavimą, taigi puiki įdėja prieš tai gauti UFO pabaigą.
Aprašymas: Travis atsiranda kažkokioje sanatorijoje, jo rankos ir kojos pririštos prie lovos. Jis bando išsilaisvinti, tačiau jam nepavyksta. Ant spintelės netoliese guli vaistai. Travis prisimena kažką, suleidžiantį jam tuos vaistus ir dar kelių žmonių frazes galvoje.
Moteris: "Apie ką tu kalbi? Aš ne tavo mama. Prašau - Ne!"
Vyras: "Atleiskite pone. Motelis šį sezoną uždarytas. Palaukite! (klyksmas)"
Travis`o tėvas: "Ką darai, sūnau? Atsargiai, tėvelis--!"
Mėsininko atvaizdas pasirodo kambaryje. Rodomas suklupęs ir į savo kruvinas rankas žiūrintis Travis. Mėsininko atvaizdas uždengia jo veidą. Video sugrįžta į kambarį kur Travis muistosi ant lovos, ir išblanksta.
   

NSO / UFO

Reikalavimas: Pereiti žaidimą bent kartą, gauti 502 kambario raktą laiptų viršuje, šalia pašto ir su juo atrakinti 502 kambarį "Riverside" motelyje.
Aprašymas: Travis įstato 502 kambario raktą į rakto skylutę - jis netinka. Travis pažiūri į mėnulį danguje ir stebi besileidžiantį NSO. NSO plevena virš jo ir ateivis su šuniu (primenančiu šunį iš SH2 "Dog" pabaigos) ateina pas Travisą iš šviesos spindulio. Jie pasveikiną Travisą. Travis paklausia jų apie savo sunkvežimį ir ateivis atsako, kad jie turi Traviso sunkvežimį savo planetoje. Travis staiga susijaudina. Ateivis pasiūlo jam vykti su jais ir Travis sutinka. Visi trys šviesos spinduliu pakyla į NSO, kuris išskrenda.