Paslaptys

Kaip atrakinti paslaptis

Po žaidimo perėjimo jums siūlo išsaugoti žaidimą - išsaugojimas įgauna pavadinimą "Brand New Fear". Kad gauti bonusinius daiktus ir atidaryti įvairius paslaptis, reikia pakartotinai žaidžiant žaidimą užeiti į “Load” ir pasirinkti "Brand New Fear". Jums pasiūlys žaidimo sunkumo lygį, o po to ir kitus atrakintus daiktus. Ir taip kiekvieną kartą kartojame šį procesą, jei norime toliau atrakinėti naujus daiktus.

Papildomi daiktai ir ginklai

DAIKTAI
Channeling Stone
Gasoline Tank

GINKLAI
Rock Drill (Skeliamasis kūjis)
Chainsaw (Benzininis pjūklas)
Katana (Katana)
Hyper Blaster (Hyperblasteris)

Išsamiau apie jų gavimą skaitykite skyrelyje Ginklai.

Papildomos opcijos

Po vienkartinio žaidimo perėjimo žaidimo opcijose 2-ame puslapyje (reikia paspausti L1, L2, R1 arba R2) turi atsirasti 2 naujos opcijos:
1) Bullet adjust - kulkų kiekis. Padidina kulkų kiekį kiekvienoje rastoje kulkų dėžutėje, atitinkamai kaip jūs nustatysite daugiklį - x2 ar daugiau. Kiekis priklauso nuo žaidimo perėjimo kartų. Su kiekvienu žaidimo perėjimu kiekis padidėja 1 tašku - maksimaliai gali būti x6 (PAL versijoje).
2) View mode - vaizdo nustatymo režimas. Leidžia įjungti pirmo asmens vaizdą.

Pradinio filmuko pasikeitimas

Po žaidimo perėjimo su pabaiga "Good+" scenoje, kur Harry’s su žmona randa naujagimį, žmona pasikeičia į Cybil.
   

Hyperblasterio gavimas

Jeigu turite Konami PSOne hyperblasterį (Konami hyper blaster), reikia jį prijungti prie konsolės, pradėti naują žaidimą ir pas jūs inventoriuje atsiras hyperblasteris, nežiūrint į tai ar jūs perėjote žaidimą su pabaiga "UFO" ar ne.