Credits

Executive Producer
Katsunori Okita

Producer
Shigenobu Matsuyama
Kazuya Tominaga

Director
Hiroyuki Ashida
Tatsumi Sugiura

Planning
Akihito Kawanishi
Takahiro Mori
Shinji Kawata
Yuichi Nagumo

Program
Junichi Kawai
Shigenao Kawai
Yuki Ota
Shintaro Minamino
Shuichi Katsura
Kuniharu Kobayashi
Kazuhiro Kanda

Program Technical Support
Shintaro Osato
Masayoshi Kato
Shintaro Kubota

Art Direction
Tsutomu Kitazawa

Design
Yuko Yoneyama
Daisuke Amakawa
Takashi Yokoya
Akitoyo Narasako
Shinobu Kawai
Noriaki Isogai
Taiki Hirooka
Atsushi Hashimoto
Shougo Shimosawa
Kyousei Masaki
Chiaki Omote
Hideo Takagi
Yasutaka Kaneshige
Kazuya Sato
Kenji Tanaka
Yuji Sato
Makoto Yamamoto
Hirokazu Tabata

Design Support
Ken Shimomura
Takahiko Shimada
Masahiro Yokoyama
Masaya Kamiyama
Yuri Kamikubo

Sound Producer
Masahiro Ikariko

Sound
Masayuki Maruyama
Jun Ito

Hard Engineer
Takahiko Daijo
Yasunari Aizawa
Yoriyoshi Matsushita

Mechanical Engineer
Koki Atobe
Takahiro Ozawa
Satoshi Joko

Industrial Designer
Kensaku Yoshida

Product Designer
Hiroshi Komatsu
Takeshi Noguchi

Manual Designer
Mika Sudo

Technology Research Dept.
Hajime Takahama
Tetsuya Nitta
Y.M.Harano
Jun Nemoto
Naoya Kihara
Atsushi Fukuda

Pyramidhead_illustration
Masahiro Ito

Special Thanks
Yoshinobu Morimoto
AND
Akira Yamaoka

Konami Digital Entertainment Co.,Ltd.