Director
Masashi Tsuboyama

Scenario Writer
Hiroyuki Owaku

Drama Director
Suguru Murakoshi

Sound Director
Akira Yamaoka

Art Director
Masahiro Ito

D e s i g n e r s

Background Design Coordinator
Yumiko Fujishima

Background Design/Modeling
Takamitsu Nemoto
Yoko Ito
Jun Inoue
Masayuki Fujiki
Kyohei Yamaguchi
Yasunori Kanetake

Motomo Minowa
Hiroto Yamaguchi
Tomohisa Koike
Mayuko Yano
Tomoko Morohoshi
Takayuki Ando
Keiko Yamazaki
Hitomi Namatame

Drama Animation
Sachiko Sugawara
Minako Asano
Chieko Ogura

Character Motion
Shingo Yuri
Shigeru Kobayashi

Still Picture
Takashi Ito

2D Design
Takeshi Miura

Logo/Package Design
Daisuke Nakayama

Monster Design/Modeling
Masahiro Ito

Character Design
Sato Takayoshi

P r o g r a m m e r s

Event Program
Hiroyuki Owaku

Character Program
Yuki Mizuochi

Graphics Engine Program
Norihito Hatakeda

Collision Program
Yukinori Ojima

Converter Program
Kazumasa Ogiso

System Program
Kazutoshi Sugai
Takayuki Kobayashi

S I L E N T   H I L L   2

Monster Program
Hideyuki Fujii

Shadow Program
Hayato Fukushima

Camera Program
Satoshi Kikuchi

Effect Program
Hidehisa Harada
Masayoshi Sato

Peripheral Program
Osamu Komuta

Sub Program
Taku Otani
Naoto Ohashi
Hiromichi Ito

Tool Program
Makoto Hiura

Sound Program
AKT
Atsumu Miyazawa
Tetsushi Takahashi

Technical Support
Hideo Ueda
Nozomi Akimoto
Keiichi Ikeda
Hisashi Kato

P u b l i c i t y

Overseas
Kazunori Nirasawa

Domestic
Kanako Nakahara
Taro Miyake
Osamu Shigeta

English Supervisor/Translator
Jeremy Blaustein (Wordbox)

Casting Coordinator
Haruhiko Inaba (Wordbox)

Motion/Voice Actor
Monica Horgan
Ward E. Sexton
Florence Minowa

Motion Capture Studio
Links DigiWorks Sakuratei

Voice Recording Studio
OMNIBUS JAPAN

Special Thanks to
Tomoko Furukawa
Kosuke Iwakura
Norio Takemoto
Masahiro Sato

All Music and Sound Effects
Akira Yamaoka

Producer
Akihiro Imamura

Executive Producer
Gozo Kitao

<<< 052 >>>